Защо да монтираш газов инжекцион е правилен избор

или казано с други думи какво ще спечелиш веднага след като започнеш да караш на газ

Спестява ти пари

Най-очевидната причина! Нашите системи могат лесно да ти спестяват по 1000 лв. на година. Това ги прави най-бързо изплащащата се инвестиция и възвръщаемостта започва от деня, в които уредбата бъде монтирана. С по-ниските разходи за гориво правят местата, които си искал да посетиш са много по-близо!

Без загуба на мощност

Модерните газови инжекциони позволяват настройка, която гарантира, че загубата на мощност спрямо работата на бензин ще е от 2 до 5 процента – разлика, която не може да бъде усетена на пътя. Точната настройка и OBD-2 адаптацията позволяват и намаляване на разликата в разхода до нива от около 15%

Удължава живота на двигателя

Газта изгаря чисто и не образува нагари и натрупвания по ламбда сондата и катализатора, по буталата, клапаните и запалителните свещи, не отмива масления филм по стените на цилиндъра и не разрежда маслото. Смесва се лесно с въздуха което позволява стабилната и тиха работа на двигателя.Намалява натоварването на буталната група и коляновия вал, защото изгаря по-бавно.

Опазва природата

Изследване, проведено от CONCAWE през 2010г. показва, че пропан-бутанът отделя при изгаряне 20,3% по-малко CO2 от бензина и 10% по-малко от дизела. Емисиите на азотен оксид и азотен диоксид отделени при градски условия от бензина са 120-180% повече, а от дизела – над 2000%. Дизеловите двигатели, също така изхвърлят 120 пъти повече фини прахови частици.
Избери система

Избери най-подходящата за теб система

Избери системаВиж нашите предложения
и направи информиран избор
Задай въпрос

Все още се колебаеш?

Задай въпросЗадай ни въпрос
или научи повече
за газовите инжекциони

Какво представлява газовия инжекцион

Разбери какво получаваш за парите си
statiq1
bvg
Модерните системи за впръскване на газ (газовите инжекциони) са високотехнологични продукти, които осигуряват продължителна и безопасна експлоатация. Те използват пропан-бутан или метан като заместител на конвенционалното гориво (бензина). Пропан-бутанът, известен още като LPG(Liquefied Petroleum Gas) или втечнен петролен газ, е вторичен продукт, извлечен от суров нефт, който е в газообразно агрегатно състояние при атмосферна температура и налягане. При налягане от 2 Bar пропан-бутанът преминава в течно състояние. Метанът, познат още като CNG (Compressed Natural Gas) представлява сгъстен природен газ. И двата вида алтернативно гориво гарантират по-ниски емисии на вредни газове, отделени в атмосферата. Това прави използването на този тип системи освен икономически по-изгодно и екологично чисто.

Газов инжекцион се използват при конвертирането на автомобили с инжекционно впръскване във всеки отделен цилиндър. Устройството на газовата система е сходно с това на бензиновата, което осигурява перфектната работа на автомобила при използването на алтернативното гориво. Най-често те се състоят от резервоар за гориво, мултиклапан , монтиран на резервоара, предпазна кутия (херметичен кожух), устройсто за пълнене на резервоара, тръби, осигуряващи транспорта на газ от устройството за пълнене до резервоара, както и от резервоара до предната част на автомобила, изпарител(редуктор на налягането), газов клапан, инжекторни дюзи, електронен блок за управление(ECU), филтри за течна и газова фаза, сензори(различни са при различните производители и класове системи – най-често използвани са сензори за налягане и температурата на газта, MAP сензор, сензор за температура на водата), окабеляване, електронен ключ.

Резервоарът за гориво на газовия инжекцион или уредба (газовата бутилка, БВГ) се монтира най-често в багажното отделение. Резервоарите биват цилиндрични и тороидални(подходящи за монтиране в пространството, предвидено за резервна гума). Капацитета и размерът им варират в широки граници и дават възможност да се задоволят потребностите на конкретния клиент относно баланса между желаната вместимост и заеманото пространство.

Мултиклапанът (нивомер) се монтира на резервоара за гориво . Неговата основна функция е да осигурява пълненето на газовата бутилка до 80% от вместимостта ѝ. Останалите 20% са предвидени за температурно разширение на газта през топлите месеци. Той е снабден с множество защити – електромагнитен клапан за прекъсване на притока на газ към предната част на автомобила, когато той се движи на бензин или когато двигателят е изключен, стопяем предпазен клапан, който да изпусне газта при пожароопасна ситуация, клапан за свръхналягане, които се активира при превишаване на работното налягане в бутилката, клапан за свръхдебит(скоростен клапан), който да преустанови подаването на газ при скъсване на тръба. Повечето мултиклапани предлагат и сензор за нивото на горивото в резервоара.

Предпазната кутия (херметичния кожух) се монтира по такъв начин, че да предпазва мултиклапана и да предотврати изтичане на газ в купето на автомобила при евентуален теч от него. Когато резервоара за гориво е монтиран в багажното отделение, предпазната кутия е свързана с атмосферата посредством херметични тръби, които осигуряват отвеждането на изпуснатата газ в безопасна посока.

Изпарителят на (редуктора на налягане) на газовия инжекцион, най-общо казано, осигурява преминаването на газта от течно в газообразно състояние като същевременно регулира налягането ѝ до необходимото ниво и поддържа притока на газ към инжекторите. За да е възможно това, през него преминава затоплената охладителна течност на автомобила. Изпарителите са едностепенни и двустепенни, от мембранен или диафрагмен тип, работещи при различно налягане, осигуряващи различна мощност в зависимост от нуждите на конкретния автомобил и от инженерните решения на конкретния производител.

Газовият клапан може да бъде монтиран самостоятелно или към изпрителя на газовия инжекцион. Той съдържа филтъра за течната фаза, който я пречиства от твърдите частици, които може да се съдържат в нея. Функцията му е да ппекъсва притока на газ между резервоара и изпарителя.
Инжекторните дюзи и инжекторната рейка осигуряват впръскването на горивото във всеки цилиндър поотделно и възможно най-близо до бензиновите дюзи. По този начин се гарантира максимално доброто изгаряне на сместа, а от там висока мощност и ниски емисии на вредните газове, отделени в атмосферата. Почти всички производители на автомобилни газови системи произвеждат или използват различни видове дюзи, които се различават по редица характеристики като цена, бързина на работа, качество на използваните материали, издръжливост на натоварване, дължина на пробега и т.н.

Филтърът за газова фаза се поставя между изпарителя и дюзите и ролята му е да пречиства газта от тежките фракции, получени при нейното изпаряване. От изключителна важност за дължината на живота на дюзите е редовната му смяна, според изискванията за пробег на конкретния производител.

Газовият компютър (газово ECU, блок за управление) е от изкючителна важност за газовия инжекцион. Той контролира стратегията на впръскване, както и тайминга на дюзите,осигурявайки оптималното количество гориво в точния момент, определя кога автомобила да преминава от един вид гориво на друг, контролира отварянето и затварянето на клапаните, деактивира бензиновите инжектори, осигурява работата на ключа и индикатора за ниво. Електронният блок за управление се програмира индивидуално за всеки автомобил, тъй като при работата си той се ползва от множество входящи сигнали, получавани от бензиновата сиситема на автомобила и от сензорите на газовата система.Този факт обуславя необходимоста от поддържане в изправност на бензиновата система, въпреки използването основно на алтернативното гориво. При изчисляването на времената за впръскване се вземат предвид сигналите на TPS-датчик(положението на дроселовата клапа), оборотите на автомобила, показанията на Ламбда сондата, инфорамция за работата на бензиновите дюзи, показанията на MAP-сензора, както и налягането и температурата на газта, водната температура и др.

Друг важен компонент на системата е ключът-превключвател. При повечето системи той има скала, която показва нивото на горивото в бутилката. Друга негова функция е да индикира на какъв вид гориво се движи автомобила в момента. Това е необходимо, тъй като при газовите инжекциони стартирането на автомобила става на бензин, а преминаването на газ е автоматично, при достигане на предварително зададени параметри (най-често температура на водата или газта и ускорение на автомобила)

Избери система

Избери газовия инжекцион,
който най-добре отговаря
на твоите нужди

Избери система